อื่นๆ

Transformative Teaching

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และสำนักงานพัฒนาบุคคล ขอเรียนเชิญรับฟังนโยบายและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transformative Teaching : Empowering Students to Learn” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  11 ตุลาคม 2566 : 09.00-15.00 น. ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตน์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ผู้สนใจทั่วไป  กำหนดการ แบบตอบรับ ส่งแบบตอบรับได้ที่ … สำนักงานพัฒนาบุคคล (HRD) โทรสาร 5942 หรือ E-Mail …

Transformative Teaching Read More »

Loading

LifelongLearning2023

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวคิดด้านการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

Loading

ประชุมบุคลากรประจำปี

ประชุมบุคลากรประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2566 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 1) บุคลากรเข้าร่วมประชุม Onsite ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ จะต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม** 2) หรือสามารถเข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Zoom Meeting แจ้งชื่อเข้าร่วมงานประชุมบุคลากรได้ที่นี่ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

New Year Resolutions

🎉เริ่มต้นปีกระต่าย…ด้วยการพัฒนาตนเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมไปด้วยกัน🐰 HRD เชื่อว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยส่งเสริมให้เราทำตามปณิธานให้สำเร็จลุล่วงได้ดียิ่งขึ้น 👍 นอกจากนี้การลด ละ เลิกพฤติกรรมบางอย่าง ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้อีกด้วย 😉 เพื่อให้ปี 2023 เป็นปีที่ปังที่สุดของคุณ มาสร้าง New Year Resolutions กันเถอะ🥰 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X