ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X